VODI ME,
DA USPEM SAM.

Varstveno delovni center Polž

VDC POLŽ Maribor smo javni socialno varstveni zavod s sedežem v Mariboru in enotami v Mariboru, Lenartu, Slovenski Bistrici, Rušah in Šentilju. Uporabnikom smo opora pri čim bolj samostojnem delovanju in življenju, omogočamo jim varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo.

PRIDRUŽI SE NAM.

Na voljo so enote v Mariboru, Lenartu, Slovenski Bistrici, Rušah in Šentilju. Veseli bomo vaše družbe.

O NAS

ZEMLJEVID ENOT

POLŽEVE NOVICE


NAŠE DELO

E-Qalin

S ciljem, da bi storitve izvajali visoko kvalitetno in prilagojeno uporabniku, smo v letu 2014 pričeli vpeljevati vseevropski sistem kakovosti storitev E-Qalin (European quality-improving learning). V letih 2014, 2015 smo izvedli prva ocenjevanja procesov v skupinah za kakovost in uvedli novosti za izboljšanje kvalitete storitve. Rezultati anket zadovoljstva kažejo visoko zadovoljstvo uporabnikov, svojcev in zaposlenih.

Družini prijazno podjetje

Ukrepi Družini prijaznega podjetja VDC POLŽ Maribor so dodatne možnosti, ki jih kot delodajalec nudimo zaposlenim, z namenom čim boljšega počutja in večjega zadovoljstva. Zaposleni lažje usklajujejo poklicno in zasebno življenje. V zavodu imamo aktivnih 26 ukrepov. V letu 2015 smo prejeli sklep o podaljšanju polnega certifikata Družini prijazno podjetje.


POLŽEVE ENOTE


PARK MLADIH RAPOČEVA LENART SLO. BISTRICA RUŠE ŠENTILJ ZA INST. VARNOST - STANOVANJSKA SKUPINA ZA INST. VARNOST - BIVALNA ENOTA

Enota Park Mladih


Park mladih 4
2000 Maribor


02 320 86 50


vdc.polz@vdcpolz.si